Ajut per la creació de microempreses en zones rurals Leader

Les microempreses que iniciïn o rebin en traspàs una activitat que fomenti el desenvolupament econòmic local podran obtenir fins a 35.000 €. Queden excloses les activitats agràries i les que consten en l’annex 4 de les bases reguladores.

Cal haver fet un pla empresarial amb l’assessorament d’una entitat de la Xarxa de Catalunya Emprèn per poder optar a aquest ajut. Trobareu més informació sobre el tiquet rural a la web d’ADRINOC.

Els ajuts estan cofinançats entre la Generalitat de Catalunya i els fons europeus FEADER. Trobareu les dades de contacte amb aquesta associació a la seva pàgina de contacte.