Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3425 AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA - Informació pública de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació dels municipis de Vilajuïga i Pontós, per al sosteniment d'un secretari interventor en comú
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2274 AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball, de caràcter interí, de secretaria intervenció Agrupació Vilajuïga - Pontós
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1434 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 4t. trimestre de 2023
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1433 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del «Projecte executiu d'obres per la mini-deixalleria al municipi de Pontós»
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 916 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 715 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 714 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del canvi de titularitat d'un columbari
Exercici: 2024 Bop: 18-0 Edicte: 476 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 308 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Convocatòria per cobrir la plaça de jutge/ssa de pau titular i substitut/ta
Exercici: 2024 Bop: 2-0 Edicte: 11112 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de competències plenàries a favor d'Alcaldia