Edictes

Exercici: 2023 Bop: 190-0 Edicte: 8095 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Nomenament de tinents d'Alcaldia i delegació de competències; i delegació de competències als regidors
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7270 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 139-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució de reforma i adequació del local social i cultural al municipi de Pontós
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4846 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4845 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 112-0 Edicte: 4886 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 106-0 Edicte: 4489 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de trasllat de restes funeràries desconegudes de nínxols a l'ossera general del cementiri municipal
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 3879 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3679 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del «Projecte executiu d'obres per la mini-deixalleria al municipi de Pontós»
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023