Edictes

Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10347 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9533 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 3r trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9307 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 9132 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 9131 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança núm. 9, reguladora de preus públics municipals, relatiu a la piscina municipal
Exercici: 2023 Bop: 197-0 Edicte: 8385 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 190-0 Edicte: 8095 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Nomenament de tinents d'Alcaldia i delegació de competències; i delegació de competències als regidors
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7270 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 139-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució de reforma i adequació del local social i cultural al municipi de Pontós
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4846 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana