Edictes

Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4297 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Vilajuïga i Pontós, constitució d'una nova agrupació entre els municipis de Pontós i Terrades i creació i classificació del lloc de treball de secretaria de l'agrupació reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4287 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció, pel torn de reserva especial als treballadors laborals indefinits de l'Ajuntament de Pontós, per a l'accés a una plaça de l'escala d'administració general, sots-escala administrativa de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Pontós
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3958 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3778 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Pontós de l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3425 AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA - Informació pública de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació dels municipis de Vilajuïga i Pontós, per al sosteniment d'un secretari interventor en comú
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2274 AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball, de caràcter interí, de secretaria intervenció Agrupació Vilajuïga - Pontós
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1434 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 4t. trimestre de 2023
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1433 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del «Projecte executiu d'obres per la mini-deixalleria al municipi de Pontós»
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 916 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 715 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia