Subvenció PM07 per la promoció de la salut

Dipsalut (Diputació de Girona), ha concedit un ajut econòmic de 1.707,13 € per a la millora de condicions de vida, salut (PM07), que ens permeten cobrir part de les despeses de promoció de la salut destinades durant la temporada 2022-23 (per les activitats realitzades entre l’1 d’agost del 2022 al 31 de juliol 2023).

Enguany ha permés cobrir part de les despeses del taller de COS i la banda de música municipal promoguda per MUTTE.