Subvencions

S’aproven inicialment les bases reguladores de la subvenció de dinamització social i cultural del municipi. 

El Ple de l’ajuntament ha aprovat inicialment les bases de la subvenció de dinamització social i cultural amb la finalitat de subvencionar projectes que tinguin com a finalitat millorar la cohesió social, promoure el teixit associatiu i afavorir la cooperació entre la ciutadania de Pontós. 

TIPUS D’AJUTS ECONÒMICS

Modalitats: 

a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització del poble.
b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes del poble.

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

La quantia màxima de la subvenció es determinarà en funció del cost subvencionable de les actuacions i serà d´un màxim de 1.600 €.

Els criteris de valoració de les propostes, requisits dels projectes a presentar i la documentació necessària la trobareu a les bases que farem públiques un cop siguin aprovades definitivament. Serà llavors quan donarem a conèixer també els terminis de presentació de sol·licituds. 


SUBVENCIÓ DE DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL

S’aproven definitivament les bases reguladores de la subvenció de dinamització social i cultural del municipi. 

CONVOCATÒRIA OBERTA: Del 15 d’abril al 15 de maig de 2021.

TIPUS D’AJUTS ECONÒMICS

Modalitats: 

 1. a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització del poble.
  b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes del poble.

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

La quantia màxima de la subvenció es determinarà en funció del cost subvencionable de les actuacions i serà d’un màxim de 1.600 €.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat.
 • Documentació del sol·licitant (DNI, NIE, passaport, estatuts en cas d’entitats, …)
 • Declaració responsable degudament signada.
 • Projecte de dinamització (en format PDF)

Trobareu tota la informació a les bases reguladores de la subvenció

Decrets:


  AJUTS EXEPCIONALS A EMPRESES AFECTADES PER LA PANDÈMIA DEL COVID-19

  Exposició pública de les bases dels ajuts extraordinaris per a les empreses del municipi afectades per les restriccions arrel de la COVID-19.

  CONVOCATÒRIA OBERTA: Del 16 d’abril al 16 de juny de 2021

  QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

  El pressupost previst en aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de MIL euros (1.000,00 €), en cas que el número d’ajuts concedits superi el límit de 5.196,58 €, s’assignaran per estricte ordre de sol·licitud.

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Les persones interessades hauran de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament de Pontós el model de sol·licitud específic que es troba al web de l’Ajuntament de Pontós: pontos.cat/subvencions així com la documentació que s’indica en aquestes bases.

  Per qualsevol consulta, consulteu amb l’ajuntament.