Subvencions concedides a l’Ajuntament

 • Concessió d'ajuts per a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic

  La Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha atorgat un ajut de 34.670 € a l’Ajuntament de Pontós destinat a excavar i consolidar el jaciment de Mas Castellar de Pontós. La duració d’aquestes excavacions serà de finals de novembre a finals de gener.

 • Subvencions per a inversions municipals en cementiris 2021

  La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 49.308,86 € a l’Ajuntament de Pontós per a la rehabilitació i arranjament del cementiri local. La inversió es centrarà en la reparació dels murs i la fonamentació, així com en la millora de les cobertes. A més a més es planteja fer un columbari.

 • Subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024: implementació de la banda ampla

  La fibra òptica ja és una realitat en el nucli urbà de Pontós. L’ajuntament està treballant per portar la fibra òptica al major nombre de masies i disseminats i, així, poder cobrir gairebé tot el territori. Per a això s’està estudiant cada cas en particular atès que algunes cases estan fora del traçat de la línia de pals telefònics. Les masies interessades es poden posar en contacte amb l’ajuntament.

 • Subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2020-2021

  Amb la finalitat d’incentivar la realització de processos participatius que permetin la participació ciutadana en les polítiques municipals.

  Subvenció de participació ciutadana PENSEM PONTÓS 2020: concedit 5.302 euros

  Subvenció participació REPENSEM ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2021: concedit 3.582 euros

 • L’Ajuntament de Pontós ha contractat 1 jove a través del Programa de Garantia Juvenil

  L’Ajuntament de Pontós ha incorporat un jove en pràctiques contractat a través de les subvencions atorgades del Programa Garantia Juvenil a Catalunya durant un període de sis mesos i a jornada completa. 

  El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya té per objectiu incentivar la contractació en pràctiques de persones joves inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei Públic d’Ocupació a Catalunya.

  Les contractacions estan subvencionades per Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Servicio Público de Empleo Estatal i per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (aporten 11.000 €).

 • Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona 2021

  La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 40.969,82 € a l’Ajuntament de Pontós per contribuir a sufragar el cost de diferents actuacions.

  La Diputació de Girona en el marc del programa de Cooperació Econòmica i Cultural de 2021 ha concedit a l’Ajuntament de Pontós, la següent subvenció:

  • DESPESES D’INVERSIÓ: Destinats a la reforma del Local Social (18.569,28 euros).
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles culturals varis (5.882,25 euros).
  • DESPESES EN CAMINS: Sega i arranjament de camins municipals (1.100,00 euros ).
  • DESPESES EN NOVES TECNOLOGIES: Material informàtic (654,82 euros).

  Aquest ajut, amb un import total de 40.969,82 euros, s’emmarca dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021.