Medi Ambient i Urbanisme

 • Bonificació en la taxa d'escombraries per la realització de compostatge

  Aquest any 2021 l’Ajuntament de Pontós aplicarà el descompte del 20% a la taxa d’escombraries als habitatges que facin compostatge casolà o bé utilitzin els compostadors comunitaris. Per tenir aquest descompte heu d’omplir la declaració responsable a l’ajuntament abans de l’1 de maig de 2021.

  Podeu descarregar:

  La finalitat d’aquesta acció és aconseguir augmentar el nombre d’habitatges que realitzen el compostatge de les deixalles orgàniques que generen.

  L’any vinent començarem (obligats pels nous requeriments de la normativa europea*) a fer la recollida porta a porta, fet que encarirà el cost del servei d’escombraries.

  Per aquest motiu, si realitzem compostatge podrem reduir la pujada prevista de preus.

  I, el més important, estarem evitant generar lixiviats, altament contaminants a la deixalleria i farem compost per les plantes del poble!

  *La normativa europea estableix els objectius de reutilització i reciclatge dels residus municipals fins al 55 % per l’any 2025, el 60 % per l’any 2030 i el 65 % per l’any 2035.

 • Renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i implantació de xarxa de gas del barri de Mas Clos
 • Aprovació inicial d'una modificació de les normes subsidiàries de planejament
 • Ordenança Fiscal (IVTM)

  Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota els titulars de vehicles elèctrics.

  Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota:

  1. Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos o més motors quan algun d’ells funcioni amb energia elèctrica.

  2. Els titulars de vehicles que utilitzin gas liquat de petroli (GLP).

  3. Els titulars de vehicles que utilitzin gas natural.

  Per gaudir de les bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió venint a l’Ajuntament o a través de http://www.xalocgirona.cat/, indicant les característiques del vehicle, la matrícula i presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa tècnica del vehicle, permís de circulació i el carnet de conduir.

   

 • Nova senyalització a la plaça major del poble

  Ja s’han instal·lat els senyals de prohibit aparcar en tota la Plaça Major per poder gaudir d’un espai públic de trobada al centre del poble. Preguem que es respectin aquests senyals municipals i que s’aparqui en els diferents pàrquings municipals situats a les entrades del poble, alliberant també altres carrers com el C/de la Creu.

 • Recollida de residus especials al magatzem

  HORARI: Cada dimecres de 8 h a 8:15 h.

  FORA D’HORARI: Es pot demanar cita prèvia contactant amb l’Ajuntament per poder dur residus especials en dies i franges horàries diferents de la marcada.

 • Normes subsidiàries de Pontós

  Enllaç a les normes subsidiàries de Pontós


  Per acord del Ple municipal de data 24 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Pontós ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Plantejament del municipi de Pontós relatives als articles 48, 49 i 52 referents a les“Activitats agrícoles i ramaderes en sòl no urbanitzable”.

  Els interessats disposen del termini d’un mes per tal de poder examinar l’expedient i realitzar les al·legacions o observacions que considerin oportunes adreçant-se a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.