Bibliografia

Pontós: Passat i Present

Font i Verdaguer, Pere

Any 2004


La Gestió dels recursos animals en les societats ibèriques: l’exemple de Mas Castellar – Pontós (Alt Empordà)

Gironès Romaní, Vicenç

Any 2002

81 pàgines

Treball de recerca – Universitat Autònoma de Barcelona, 2002

Departament d’Antropologia Social i de Prehistòria


L’arquitectura medieval de l’Empordà

Badia Homs, Joan

Volum II-B

15-22pp


Els pobles de l’Empordà

Vayreda, Montserrat

*Té un capítol dedicat a Pontós


Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d’època ibèrica (Excavacions 1990-1998)

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Girona

Sèrie Monogràfica, núm. 21