Jaciment arqueològic del Mas Castellar

El jaciment es troba ubicat sobre un replà poc elevat, en un territori interfluvial i en la distància més curta de les dues conques d’aigua que circulen més a prop, i equidistant d’Emporion i de Rhode, els dos enclavaments colonials grecs establerts dins la primera meitat del s. VI el primer i mitjà segle V el segon.

El jaciment es caracteritza per la superposició de tres assentaments importants situats entre els anys 450 i 180 abans de la nostra era, cadascun d’ells amb un pla urbanístic i arquitectònic molt diferent. Els primers anys de les excavacions (anys 1990-2005) es va descobrir un poblat fortificat de petites dimensions i d’un model molt repetit a tot l’Empordà i al NO de la península Ibèrica (s. IV aC), a més d’un establiment agrari format de moment per dos grans masos de forta influència hel·lenística juntament amb dues cases domèstiques de finals del s. III aC. Les darreres excavacions (anys 2009-2019) van posar al descobert un nou assentament molt diferent dels altres, construït amb una arquitectura més sòlida i de forta influència mediterrània i grega (finals del s. V aC).