Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Pontós fins a:

Població     

Bàscara

Figueres

Girona

Barcelona

Distància

5,1 Km

12,4 Km

27,7 Km

131 Km