Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

www.altemporda.org
Tel. 972 503 088

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net
Tel. 012

HISENDA – AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària

https://www.agenciatributaria.es/
Delegació a Girona. Telèfon. 972 58 81 00

Delegació a Figueres. Telèfon. 972 50 80 00

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.3 Figueres)

www.seg-social.es
Tel. 972 67 85 58

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE FIGUERES

Carrer d’Arnera, 7.

Tel. 972 94 35 00

E-mail. oac.figueres@xij.gencat.cat

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA

 

CORREUS

www.correos.es
Tel. 902 197 197