Informació al contribuent

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2022

L’IAE, l’IBI Urbà, l’IBI Rústic, l’IVTM (impost vehicles) i la Taxa de Cementiri és gestionat per XALOC.

Per aquest 2022 el calendari de cobrament serà:

IAE 

  • Rebuts domiciliats a partir del 01/10/2022 – Rebuts no domiciliats del 01/09/ al 31/10/2022.

IBIR 

  • Rebuts domiciliats a partir del 01/10/2022- Rebuts no domiciliats del 01/09/ al 31/10/2022.

IBIU

  • Rebuts domiciliats (1r fraccionament: a partir del 15/04/2022 / 2n fraccionament: a partir del 01/06/2022 / 3r fraccionament: a partir del 01/10/2022) | Rebuts no domiciliats: del 15/03 al 15/05/2022.

IVTM

  • Rebuts domiciliats a partir del 01/07/2022 i Rebuts no domiciliats del 01/06 al 31/07/2022.

TAXCEM

  • Rebuts domiciliats a partir del 01/10/2022 i Rebuts no domiciliats del 01/09 al 31/10/2022.

La taxa d’aigua, clavagueram i escombraries és de periodicitat trimestral i és gestionada directament per l’ajuntament.

El calendari de cobrament de 2022 és:

El pagament per domiciliació és la forma més fàcil i còmoda d’estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals periòdiques, i evita desplaçaments i demores innecessàries.

Per domiciliar els rebuts podeu adreçar-vos a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.