Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública 2023

L’ajuntament ha rebut per part del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya (amb el fons FEADER (43%) i el DACC (57%) l’import de 3.000 euros que han estat destinats a l’arranjament i manteniment dels camins municipals.