Informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis: 2004-2021

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Setcases de l’informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021. L’informe s’ha publicat també […]

Programa Temps per Cures 2023

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català. Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la […]

Aclariment sobre la crema de restes vegetals

La Llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix que arreu del territori espanyol només poden cremar restes vegetals agrícoles les explotacions agràries. D’acord amb aquesta llei, en cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes vegetals que no provinguin de microexplotacions […]

escut

Renovació del jutge/essa de pau titular i suplent de Pontós

El període per poder presentar la vostra candidatura a jutge/essa de pau de Pontós és del 24 de gener fins el 20 de febrer de 2024. Com fer-ho? Presencial o per internet fent una instància adjuntant el vostre currículum, una còpia del document d’identitat i la declaració responsable signada. Requisits: Tenir nacionalitat espanyola ser major […]

Assessorament energètic gratuït – 5 de febrer 2024

Vols estalviar energia a la teva llar? Vine al Punt d’Informació Energètica💡 el dia 5 de febrer, a l’ajuntament, i un tècnic de l’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA I CLIMA t’assessorarà de forma personalitzada com pots fer-ho: ☀️ Instal·lant autoconsum solar?📝 Optimitzant la contractació de la factura de l’electricitat i gas?🥶🥵 Substituint la climatització per d’altre […]

Nova pista de petanca

La nova pista de petanca ja està a disposició dels veïns. Properament us informarem del primer torneig d’inauguració. La trobareu al costat del parc infantil.  

Oferta de feina

Contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional durant un període de 12 mesos a jornada completa.

1 2 3 16