escut

Anunci consulta pública en relació a la nova ordenança per regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’aprovació de l’ordenança per regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal, […]

Servei gratuït de canguratge

Des del programa Temps per Cures ens informen que està en marxat l’ESPAI PETIT. L’Espai petit és un servei gratuït de canguratge grupal per a infants de 0 a 6 anys, amb té per objectiu facilitar la conciliació familiar. Aquest servei està dirigit a les famílies de tots els municipis de la comarca de l’Alt […]

Licitació per les obres de la minideixalleria

Del 21 de març fins al 9 d’abril de 2024 hi ha obert el termini per la presentació d’ofertes per aquelles empreses que vulguin realitzar el projecte d’execució de les obres de la construcció de la minideixalleria municipal. Totes les dades relatives al projecte es poden consultar al perfil del contractant de Pontós: Plataforma electrònica […]

Plaques solars instal·lades al Local Social

Les plaques solars s’han instal·lat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, a través de l’ajut Pla a l’Acció (2022-2023) Línia 5, que ha atorgat 7.574,79 euros per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal. El cost total de l’actuació ha […]

Informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis: 2004-2021

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Setcases de l’informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021. L’informe s’ha publicat també […]

Programa Temps per Cures 2023

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català. Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la […]

Aclariment sobre la crema de restes vegetals

La Llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix que arreu del territori espanyol només poden cremar restes vegetals agrícoles les explotacions agràries. D’acord amb aquesta llei, en cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes vegetals que no provinguin de microexplotacions […]

escut

Renovació del jutge/essa de pau titular i suplent de Pontós

El període per poder presentar la vostra candidatura a jutge/essa de pau de Pontós és del 24 de gener fins el 20 de febrer de 2024. Com fer-ho? Presencial o per internet fent una instància adjuntant el vostre currículum, una còpia del document d’identitat i la declaració responsable signada. Requisits: Tenir nacionalitat espanyola ser major […]

Assessorament energètic gratuït – 5 de febrer 2024

Vols estalviar energia a la teva llar? Vine al Punt d’Informació Energètica💡 el dia 5 de febrer, a l’ajuntament, i un tècnic de l’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA I CLIMA t’assessorarà de forma personalitzada com pots fer-ho: ☀️ Instal·lant autoconsum solar?📝 Optimitzant la contractació de la factura de l’electricitat i gas?🥶🥵 Substituint la climatització per d’altre […]

1 2 3 16