Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona 2023

La Diputació de Girona en el marc del programa de Cooperació Econòmica i Cultural de 2023 ha concedit a l’Ajuntament de Pontós, la següent subvenció:

  • DESPESES D’INVERSIÓ: Destinats a la reforma del Local Social (17.365,75 euros).

  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles culturals varis (5.882,25 euros).

  • DESPESES EN CAMINS: Sega i arranjament de camins municipals (1.100,00 euros).

  • DESPESES EN NOVES TECNOLOGIES: Material informàtic (654,82 euros).

  • DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ: per sufragar les despeses de secretaria (10.000 euros).

  • DESPESES CORRENTS: Destinat a l’enllumenat públic, la recollida de brossa i manteniment de camins (15.967 euros).