L’Ajuntament aprova el Sistema Intern d’Informació i habilita el Canal Intern de denúncies

El Sistema Intern d’Alertes, obligat per a tots els ajuntaments a partir de l’1 de desembre de 2023.

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, obliga a totes les administracions locals a crear sistemes interns d’alertes (SIA), sense distinció de la seva mida. Per als ajuntaments de menys de 10.000 habitants l’obligació de disposar del SIA entra en vigor el dia 1 de desembre de 2023.

El sistema intern s’adreça a recollir les alertes davant dels casos de sospita d’activitats irregulars. No és un canal de queixes i no està obert a tothom, doncs ha d’atendre les denúncies que vulguin presentar les persones de treballadores de l’ajuntament i aquelles que tenen una relació contractual per a la prestació de serveis a l’ajuntament. La resta de persones que vulguin denunciar actes sospitosos, no poden usar aquest canal, i hauran d’adreçar-se a la justícia ordinària o a l’Oficina Antifrau, que ofereix el Canal Extern d’Alertes.

En breu estarà activa la bústia interna d’alertes a la web municipal.