LICITACIÓ BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2020

Atès que és necessari realitzar la convocatòria pública i publicitat per a la licitació de la concessió de l’explotació del bar de la piscina municipal de Pontós. Atès que cal establir els criteris i les condicions objectives per a la prestació del servei, així com per la seva adjudicació. Així doncs, les condicions són les […]

EDICTE

Aprovació de l’expedient de constitució de l’agrupació d’ajuntament per al sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció i aprovació dels estatuts

1 13 14 15 16 17