Sessió en línia sobre subvencions de la Diputació de Girona per al desenvolupament de les bones pràctiques agràries a les Comarques Gironines (2023)

El proper 31 de març a les 12h tindrà lloc una sessió en línia per explicar amb detall la línia de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona. 

Us convidem a que us inscriviu en el següent formulari i el dia abans us enviarem l’enllaç de zoom per a connectar-vos a la sessió: https://forms.office.com/e/naDeSbbVsp

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les bones pràctiques agràries a les comarques gironines

La iniciativa busca fer compatible l’activitat agrària i la conservació de la natura i afavorir aquelles activitats que proveeixen serveis ecosistèmics. El propòsit és afavorir la biodiversitat i fomentar pràctiques més sostenibles, com ara l’agricultura ecològica o la ramaderia extensiva, tenint en compte que l’agricultura i la ramaderia intensiva generen impactes ambientals nocius per als ecosistemes i els espais naturals. 

Les principals actuacions que es subvencionaran s’agrupen en 4 blocs: la gestió d’espais oberts, la ramaderia extensiva, els elements seminaturals i la conservació del sòl.  

Dins d’aquests blocs, hi ha actuacions diverses com el foment de la ramaderia extensiva en punts estratègics de gestió, les cobertes vegetals entre fruiters i vinya, les bandes florals dins de parcel·les agrícoles, la gestió de marges i talussos, la recuperació de basses i sèquies o el foment de l’adob verd entre d’altres. 

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els agricultors i ramaders professionals de les comarques gironines. L’import màxim d’aquesta subvenció serà de 3.500 euros, que podrà augmentar fins als 4.550€ si es compleixen unes condicions concretes. Per exemple, si hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada, si es troben dins d’una zona PEIN o Xarxa Natura 2000 o si l’explotació està inscrita al CCPAE.

A la convocatòria, pendent d’aprovació, hi constarà el termini de presentació de sol·licituds.  

Trobareu més informació a la pàgina web de la campanya: https://seu.ddgi.cat/web/servei/8290/subvencions-per-al-desenvolupament-de-bones-practiques-agraries-a-la-provincia-de-girona-2023)

 

PROGRAMA DE LA SESSIÓ

12:00 h Benvinguda 

Lluís Amat, diputat de medi ambient de la Diputació de Girona 

12:15 h Presentació de les subvencions per al desenvolupament de les bones pràctiques agràries a les comarques gironines 2023 

Jaume Llunell, tècnic de medi ambient i cartografia de la Diputació de Girona 

12:35 h Torn obert de paraules 

12:50 h Fi de la sessió