Subvencions “Del Pla a l’Acció” 2022-2023 DIPUTACIÓ DE GIRONA

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha atorgat quatre subvencions per al finançament d’accions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle planificades incloses en els plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC).

En concret, de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2022-2023 han estat atorgats els següents imports de les següents línies:

  • La Línia 1 destinada a finançar les despeses derivades dels serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals:

Servei de comptabilitat energètica de Pontós: 432,00 €

  • La Línia 3 destinada a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per tal millorar l’aïllament del local social municipal.

Millora en l’aïllament del local social de Pontós: 15.000,00 €

  • La Línia 5 destinada a realitzar instal·lacions solars fotovoltaiques:

Instal·lació solar fotovoltaica per l’autoconsum al Local Social de Pontós: 7.574,79 €

  • La Línia 7 destinada a la instal·lació de punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.

Punt d’informació energètica de Pontós: 1.125,00 €