Finalitzen les obres de rehabilitació del Pou Vell gràcies a la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

Gràcies a la subvenció rebuda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua destinada a Ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta podem disposar d’un punt de captació d’aigua alternatiu al pou principal per garantir l’abastament d’aigua potable al municipi atesa la situació de sequera actual.