Pontós aprova el Pla Director de l’Aigua municipal

L’Ajuntament de Pontós ha aprovat per unanimitat el Pla Director de l’Aigua al ple celebrat el passat dimecres 26 de juny.

Es tracta d’una eina que permetrà avaluar integralment l’abastament d’aigua potable al municipi.

L’objectiu principal d’aquest document és estudiar i analitzar el funcionament de la xarxa pública municipal d’abastament d’aigua potable de Pontós per detectar-ne les deficiències, preveure actuacions a fi efecte de millorar el rendiment de la xarxa i reduir la despesa energètica de la xarxa existent. També és objectiu definir les actuacions de millora i les inversions que serà necessari efectuar en el futur, incloent la implantació de futurs nous sectors previstos en la memòria de les normes subsidiàries de planejament de Pontós.

En el context de millora de l’ús de l’aigua, l’ajuntament també va aprovar al ple de maig l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera al municipi de Pontós.