Revisió del DUPROCIM

L’ajuntament aprova inicialment la revisió del DUPROCIM al ple celebrat el passat dimecres 26 de juny.

El DUPROCIM estableix el marc funcional i orgànic del municipi per a la prevenció de riscos i l’activació de respostes davant de possibles situacions d’emergència.

El document romandrà durant 30 dies hàbils en exposició pública, període en el qual es podran presentar al·legacions i/o suggeriments.

Quan sigui aprovat definitivament serà de lliure accés a la ciutadania a través de la web municipal.

Què és el DUPROCIM?

El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional dels municipis a fi i efecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, així com donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència que es puguin succeir. Entre altres coses, el DUPROCIM duu a terme una descripció del territori i les seves infraestructures, una anàlisi dels factors de risc i vulnerabilitat del municipi i una determinació dels mecanismes d’activació i resposta a cada una de les fases de l’emergència.