Programa Temps per Cures 2023

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català.

Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat. Té l’objectiu d’avançar en la igualtat i en la corresponsabilitat pública per les cures a infants i adolescents. D’aquesta manera, pretén alliberar temps per a les famílies i generar nova ocupació de qualitat en aquest sector.

El Departament d’Igualtat i Feminismes, en data 30 de desembre de 2022, ha resolt atorgar 264.662,39 € al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dels quals 500 € han estat assignats a l’Ajuntament de Pontós pel finançament d’activitats ja existents en aquest àmbit com és el Casal d’estiu i també per a l’adequació de l’espai jove del municipi.