Aclariment sobre la crema de restes vegetals

La Llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix que arreu del territori espanyol només poden cremar restes vegetals agrícoles les explotacions agràries.

D’acord amb aquesta llei, en cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes vegetals que no provinguin de microexplotacions o petites explotacions agràries.

Per tant, la normativa estableix que les persones que demanaven per cremar restes vegetals d’horts entre el 16 d’octubre i el 14 de març, i que no són explotació agrària/ramadera, no poden demanar el permís.

Aquestes restes s’han de deixar podrir en un marge del camp o portar-les a la deixalleria per ser tractades com a residu.